Deze app is een cadeau aan de regio, aangeboden door de Grand Round-organisatie tijdens een tweejaarlijkse conferentie in 2014.

 

De "Grand Round" is de werkorganisatie van de Stichting ter bevordering van samenwerking en nascholing regionale gezondheidszorg Noord-Limburg, opgericht in 1998.

Deze Stichting stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan goede communicatie en samenwerking binnen de regionale gezondheidszorg en is er van overtuigd dat professionals elkaar daarvoor moeten kénnen en elkaar moeten kunnen bereiken.

Om die reden organiseert de stichting eenmaal per twee jaar een meerdaagse conferentie, maar heeft de Stichting ook gemeend de regionale zorgprofessionals een passend cadeau aan te bieden in de vorm van deze app: een simpele manier om elkaar te zoeken en te vinden.

Tijdens de Grand Round 2016 is het beheer van de app definitief overgedragen aan de regio. Het Medisch Coördinerend Centrum in oprichting zal dit beheer op zich gaan nemen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot Coby Kovács, coördinator Px-zorg / MCC. (ckovacs@viecuri.nl)